Lidmaatschap

Inlogformulier

Alleen de leden van Computerclub Midden Drenthe hebben toegang.

Einde voorzitterschap Frits de Ruiter

De Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2019 was voor Frits de Ruiter de laatste vergadering als voorzitter. Frits had al geruime tijd van tevoren aangegeven dat hij zijn functie als voorzitter niet meer kon uitvoeren in verband met zijn lichamelijke gezondheidstoestand. Frits was één van de oprichters van de club. Ruim dertig jaar is hij lid en bestuurslid van de club die in de hoogtijdagen uit meer dan tweehonderd leden bestond. Frits begon in 1989 als penningmeester en volgde in 2007 voorzitter Piet Fernim op. Het voorzitterschap heeft hij al die jaren met volle inzet en bekwaamheid uitgevoerd.

Met pijn in zijn hart heeft hij dan ook zijn functie als voorzitter moeten neerleggen.

Op de vergadering heeft Frits zijn functie overgedragen aan Toos Koops waarnemend voorzitter. Toos bedankte Frits namens alle leden voor zijn inzet en overhandigde hem een enveloppe met inhoud. Zijn echtgenote Stieneke, ook lid van de club, ontving van de kersverse voorzitter een bos bloemen.

FritsToos     KeesToos     StienekeToos

Bestuurslid Kees den Heer had ook aangegeven dat hij om gezondheidsreden wilde stoppen met zijn bestuursfunctie. Kees is ruim 19 jaar bestuurslid geweest en bemoeide zich vooral met het beheren en bijhouden van het materiaal van de club.

Ook Kees werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en ook hij ontving een enveloppe met inhoud.

Beide heren blijven wel lid van de club.