Lidmaatschap

Inlogformulier

Alleen de leden van Computerclub Midden Drenthe hebben toegang.

Contributie

Contributie: € 30,00 per seizoen (1 juli t/m 30 juni). Vanaf 1 januari betaalt u € 15,00.
Een tweede of volgend gezinslid:
  tot 16 jaar: € 5,00
  vanaf 16 jaar: € 15,00

Het lidmaatschap van de Computerclub Midden-Drenthe gaat onmiddellijk in na schriftelijke aanmelding.
Contributie contant of op onze girorekening: 7235391 (U ontvangt hiervoor een giroacceptkaart).

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient vier weken voor het einde van het lopende seizoen schriftelijk bij de secretaris te gebeuren.

 

Contributie